Hondax.nl Information about Honda DAX motorbikes and mopedsnut en noodzaak
imageBij werkzaamheden aan het motorblok is het verstandig om het motorblok te reinigen. Ook is het verstandig om periodiek (jaarlijks?!) de klonten ketting vet en zand bij het kettingwiel van het motorblok vandaan te halen. Bij (deels) demonteren van motordelen (zoals bij een cilinder en/of kop wissel) bestaat de kans dat vervuiling in de motor valt dat voor schade kan zorgen. Nog schadelijker kan het zijn als vuile onderdelen worden samengebouwd. Enkele olie kanalen zijn érg klein en een verstopping kan voor grote schade zorgen door onvoldoende smering. Een (erg) dun olie laagje is alles wat er tussen sommige bewegende aanwezig is. Een zandkorrel is dikker waardoor lager vlakken beschadigd kunnen raken. Dus; voor technisch werk in en aan de motor is belangrijk! Werken met schone delen werkt prettiger en het komt de kwaliteit ten goede.
2019-09-13 10:56:03

Hoe het wel en vooral niet moet
Op het internet zijn tenenkrommende video's te zien hoe blokken en blokdelen worden gereinigd. Om onjuiste werkwijze te voorkomen heb ik hierover onderstaande hints genoteerd:

Ga niet prutsen op de vloer. Werk op werkhoogte voor zover mogelijk. Als je een motorblok onder een DAX vandaan haalt snap ik dat je op de vloer moet werken. Als je het vaak doet is een hef tafel geadviseerd zodat je geen last krijgt van je lijf. Een koude vloer en een slecht werkhouding is slecht voor je lijf. Af en toe een blok demonteren is geen probleem, maar ga geen motoren reviseren op de vloer. De vloer is geen werkplek/opbergplek. Als iemand op je onderdelen gaat staan of weg schopt, is dat je eigen schuld. Met ander woorden; werk op werkhoogte zoals op een werkbank of een tafel.

Gebruik geen liters remmen reiniger uit een spuitbus. Remmen reiniger ontvet goed, maar is vrij duur, dikke klonten vet lossen lastig op waardoor je veel reiniger nodig hebt, het is vrij ongezond (inademen/huidcontact) en er zijn veel betere oplossingen. Remmen reiniger is wel geschikt om het laatste olie laagje van onderdelen te krijgen zoals om pakkingvlakken vetvrij te maken (omdat anders vloeibare pakking niet hecht).

Houd rekening met veiligheid. Draag bij werkzaamheden geschikte persoonlijk beschermingsmiddelen. Zet je ego opzij en draag een veiligheidsbril en trek deugdelijke handschoenen aan. Als je een druppel remmen reiniger of benzine in je oog krijgt, krijg je je oog door een lichamelijke reactie echt niet meer open. Weg knipperen van de vloeistof werkt niet. Deze stoffen bijten erg waardoor je je ogen onder de kraan moet uitspoelen. Dus zet altijd een veiligheidsbril op. Een oog transplantatie is tot op heden ook nog niet gelukt... Huid is van nature vet en industriële ontvetters ontvetten ook je huid. Dit is misschien niet direct merkbaar, maar ontvetter op je huid is beslist ongezond. Trek daarom goede handschoenen aan bij werken met ontvetter. Van ontvetter komen ook ongezonde dampen af waardoor het verstandig is om in de buitenlucht of in een goed geventileerde ruimte te werken. Mijn advies is om een halfgelaatmasker met (ABEK1) koolfilters te gebruiken om de schadelijke dampen op te vangen. Nog verstandiger is om een volgelaatscherm te nemen zodat je ook geen veiligheidsbril meer nodig hebt en de kans op lucht lekken langs je neus kleiner is.

Ik heb erg goede ervaringen met Rex-reiniger van Motorex. Dat is een industriële "koudontvetter" dat veel vuil en vet op kan nemen. Ontvetter is eigenlijk een onjuiste benaming omdat het niet otnvet, maar vet en olie verdunt zodat het met de "ontvetter" wegspoelt. Koud ontvetter werkt beter dan terpentime en benzine en is minder brandgevaarlijk. Nou ja, het kan alsnog ontbranden met vonken, vuur of iets dergelijks, maar de vloeistof verdampt minder snel. Benzine heeft ook zogeheten dopes ofwel (ongezonde) toevoegingen die nuttig zijn in een verbrandingsmotor als brandstof, maar hebben geen nut als ontvetter. Zet ook altijd een brandblusser in de buurt. Ontvetter brand als een fakkel en blussen met water werkt niet. Olie (ontvetter) drijft op water, dus bij blussen verspreid de brand zich alleen maar meer. Dus zonder brandblusser nooit werken met ontvetter.

image Gebruik altijd een ontvetterbak. Ga niet klungelen met teiltjes, emmers en andere alternatieven. Voor een paar tientjes heb je al een nieuwe metalen ontvetterbak met pomp thuisgestuurd. Een metalen ontvetterbak smelt niet bij eventuele brand en de meeste ontvetterbakken hebben een beveiliging dat bij brand de deksel automatisch dicht valt en daarmee de brand dooft. In de afgebeelde ontvetterbak zin twee solderingen aangebracht in de deksel steun die smelten bij een brand en de brand zo doven. De pomp in de bak pompt de ontvetter rond waardoor reinigen makkelijker wordt en het resultaat beter is. Het mooist is om een kwast aan een slang aan te sluiten zodat de ontvetter uit de kwast stroomt en het reinigen verreweg het makkelijkst is.

Houd er rekening mee dat rubbers en kunststof delen bij langdurig contact met sterke ontvetters op kunnen zwellen of deels op kunnen lossen. Kort contact is vaak geen probleem, maar laat kunststof delen niet lang weken in ontvetter.
2019-09-13 10:56:35

persoonlijke ervaringen
In jaren heb ik diverse ervaringen opgedaan. Zonder in detail te treden; ik weet uit (onvrijwillige) ervaring hoe goed remmen reiniger brand/explodeert en dat benzine in je oog pijn doet. Na 17 jaar ben ik adviseur geworden in (machine)veiligheid en zie daarmee ook de gevolgen van de meest vreselijke arbeidsongevallen. Vaak gaat het goed, maar soms gaat het ook ernstig mis. Dus neem mijn bovenstaande adviezen ter harte en werk zoals het hoort en neem niet "de binnenbocht". Gezondheidsschade is zelden terug te draaien en in een ontwikkeld land is veilig werken de norm.
2019-09-13 10:58:13

hele motoblok reinigen
imageVoor het gemak ga ik er van uit dat de wens is om het motorblok (deels) te demonteren en te monteren. Verwijder het motorblok onder de DAX vandaan. Plaats het motorblok of onderdelen op werkhoogte. Verstandig is het om een stuk karton of een poetsdoek op het werkblad te plaatsen. Zet een brandblusser klaar, zet je masker op, trek handschoenen aan en zet een veiligheidsbril op. Verwijder de grootste klonten vuil en vet van de metalen delen. Met een schroevendraaier is de meeste vuiligheid vaak wel te verwijderen. Plaats het motorblok in de ontvetterbak en borstel het motorblok schoon met behulp van een kwast en ontvetter. Het mooiste is om een kwast aan een slang aan de pomp te monteren zodat de rondgepompte ontvetter uit de kwast komt. Borstel het blok zo goed mogelijk schoon en laat het uitlekken. Kijk ook naar de onderzijde van het blok en goed tussen de koelribben. Met een poetsdoek kunnen de laatste resten weg worden gepoetst. Nu is het motorblok voldoende schoon om (deels) te demonteren.
2019-09-13 10:58:43


© 2020 Reiding.com - build: 20190913 5395